संचालक मंडळ

( सन २०२२ ते २०२७ )

श्री. रामेश्वर चोपडे

श्री. रामेश्वर चोपडे

चेअरमन
श्रीमती. निर्गुणा बांगर

श्रीमती. निर्गुणा बांगर

व्हा. चेअरमन
श्री. संदीप मोटे

श्री. संदीप मोटे

श्री. कैलास सारोक्ते

श्री. कैलास सारोक्ते

श्री. भाऊराव राहिंज

श्री. भाऊराव राहिंज

श्री. महेंद्र भणभणे

श्री. महेंद्र भणभणे

श्री. सुर्यकांत काळे

श्री. सुर्यकांत काळे

श्री. शशिकांत जेजुरकर

श्री. शशिकांत जेजुरकर

श्री. योगेश वाघमारे

श्री. योगेश वाघमारे

श्री. बाळासाहेब सरोदे

श्री. बाळासाहेब सरोदे

श्री. संतोषकुमार राऊत

श्री. संतोषकुमार राऊत

श्री. कल्याण लवांडे

श्री. कल्याण लवांडे

श्री. गोरक्षनाथ विटनोर

श्री. गोरक्षनाथ विटनोर

श्री रमेश गोरे

श्री. रमेश गोरे

श्री. अण्णासाहेब आभाळे

श्री. आण्णासाहेब आभाळे

श्री. बाळासाहेब तापकिर

श्री. बाळासाहेब तापकिर

श्री. माणिक कदम

श्री. माणिक कदम

श्री. शिवाजी कराड

श्री. शिवाजी कराड

श्रीमती. सरस्वती घुले

श्रीमती. सरस्वती घुले

श्री. कारभारी बाबर

श्री. कारभारी बाबर

श्री. ज्ञानेश्वर शिरसाट

श्री. ज्ञानेश्वर शिरसाट

श्री. विठ्ठल फुंदे

श्री. विठ्ठल फुंदे

श्री. दिलीप मुरदारे

श्री. दिलीप मुरदारे

मुख्यकार्यकारी अधिकारी